Birey Düzeyinde İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans (Yine/Yenilenme) Kapasitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gerçek, M. ve Börekçi, D. Y. (2017). Birey düzeyinde ilişkisel ve operasyonel rezilyans (yine/yenilenme) kapasitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 149-176. doi: 10.20491/isarder.2017.293

Sorumlu Yazar: 
Merve Gerçek
Geçerlik: 

DFA uyum indeksi değerleri, modelin kabul edilebilir uyuma sahip olduğunu
göstermiştir. Modelin uyum değerleri, düzeltme önerileri yapılmadan kabul edilebilir
düzeyde uyum gösterdiği için herhangi bir düzeltme yapılması gerekli görülmemiştir.
Böylece DFA ile, KFA sonucu ortaya koyulan 18 maddeli 4 faktörlü yapının
doğrulandığına yorumu yapılabilir.

Güvenirlik: 

Genel ölçeğin, birinci ve ikinci faktörlerin yüksek
düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Üçüncü ve dördüncü faktörüler ise yeterli
güvenilirlik düzeyine sahiptir

İletişim: