Bilişüstü Yetiler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, U. ve Ubuz, B. (2010). Bilişüstü Yetiler Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 30-45.

Sorumlu Yazar: 
Utkun Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: