Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yücel, E. ve Çizel, B. (2019). Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik güvenilirlik çalışması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(1), 106-120.

Sorumlu Yazar: 
Esin Yücel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: