Bilişsel Koçluğa Dayalı Öğrenme Ortamları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, F. ve Demir, Ö. (2012). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel koçluk ve bilişsel esnekliğe dayalı öğretim ortamlarının oluşturulmasına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 11(3), 578-595.

Sorumlu Yazar: 
Figen Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: