Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakır, Z. (2016). Sıkıntıya Toleranssızlık Ölçeği ve Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 24-32.

Sorumlu Yazar: 
Zehra Çakır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: