Bilişimsel (Bilgi İşlemsel, Computational) Düşünme Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dolmacı, A., ve Akhan, N. (2020). Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 3050-3071. doi: 10.15869/itobiad.698736

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Dolmacı
Geçerlik: 

Geçerlik-güvenirlik analizleri için uzman görüşlerinden faydalanılmış, yeterli sayıda örneklemlere ulaşılmış ve açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yaplmıştır.

Güvenirlik: 

Geçerlik-güvenirlik analizleri için uzman görüşlerinden faydalanılmış, yeterli sayıda örneklemlere ulaşılmış ve açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yaplmıştır.

İletişim: