Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altun, T. (2012). Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeğinin (BİTEFÖRAÖ) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 11(4), 869-881.

Sorumlu Yazar: 
Taner Altun
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla ölçekte bulunan 30 maddeye ilişkin yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde; ölçeğin 3 faktörlü olduğu tespit edilmiştir. Madde yük değerleri I. Faktör için 0,645-0,845; II. Faktör için 0,736-0,821; III. Faktör için ise 0,837-0,848 arasındadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alfa güvenirlik ve iki yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,83 ve 0,67 olarak bulunmuştur.