Bilişim Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ulutaş, M., ve Arslan, H. (2017). Bilişim Liderliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 105-124. DOI: 10.15285/maruaebd.2739

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ulutaş
Geçerlik: 

AFA sonrasında başarılı bulunan ölçeğin 18 maddelik hâlinin işe koşulmasına karar verilmiştir. İlgili ölçeğin ilk faktörü “yönlendirme”, ikinci faktörü “iletişim” ve üçüncü faktörü ise “bilgi”dir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonrasında çıkan sonuçların da iyi göstergeleri olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Genel güvenirliğin .97 olduğu dikkat çekmektedir.