Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağlam, H. İ. (2010). Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği çalışması. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1190- 1200.

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim SAĞLAM
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği esnasında 25 derecelik varimax eksen döndürmesi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine iç tutarlık katsayısı ile bakılmıştır.