Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurt, Ö. & Ömeroğlu, E. (2013). 0-72 aylık çocuklar için Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, 1(2), 19-35.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Yurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: