Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, A. (2006, Aralık). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.

Sorumlu Yazar: 
Ali Arslan
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sağlayabilmek için hazırlanan deneme ölçeği 151 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin iç geçerliliğe sahip olup olmadığını anlamak için “bağımsız gruplar için t testi”nden yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini ortaya koymak amacıyla yapılan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

İletişim: