Bilgisayar Destekli Durumlu Öğrenme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ataizi, M. (1999). Bilgisayar destekli durumlu öğrenmede bilişsel biçim ve içeriğin gerçeklik düzeyinin sorun çözme becerilerinin gelişimine etkisi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Murat Ataizi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .89’dur.

İletişim: