Bilgi Teknolojileri Verimliliği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türen, U. ve Erdem, H. (2017). Örgütsel adalet algısının işgörenlerin bilgi teknolojileri verimliliği üzerindeki etkisi: Havacılık sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 19, 89-110. doi: 10.18092/ulikidince.310059

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Türen
Geçerlik: 

Makaleye bakınız.

Güvenirlik: 

Makaleye bakınız.

İletişim: