Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keser, H. ve Güldüren, C. (2015). Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. K. Ü.Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1167-1184.

Sorumlu Yazar: 
Hafize Keser
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 34 madde ve iki alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin tümüne ait Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .97, Saldırı ve Tehditler faktörü için .97, Kişisel Verilerin Korunması faktörü için .94 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: