Besleme Problemlerini Tarama Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). Psychometric properties of the Screening Tool of Feeding Problems (STEP) in Turkish children with ASD. Research in developmental disabilities, 35(4), 908-916.

Sorumlu Yazar: 
B F Meral
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda (x2/df = 3.2, RMSEA = 0.08,SRMR = 0.08, GFI = 0.85, AGFI = 0.81, CFI = 0.86) yapı geçerliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısı Croanbach Alfa katsayısı (a = 0.81) bulunmuştur.

İletişim: