BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çırpan, Y. ve Özdoğru, A. A. (2017). BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Dilsel eşdeğerlik, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, 577-585. http://dx.doi.org/10.5455/apd.256664

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Çırpan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: