Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demiralp, M., Demiralp, B., Sarıkoç, G., İyigün, E., Açıkel, C., ve Başbozkurt, M. (2015). Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 82-90

Sorumlu Yazar: 
Meral Demiralp
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: