Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deliceoğlu,G. (2018). Orta öğretim birinci sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 208-215.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Deliceoğlu
Geçerlik: 

Birinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0,53 ile 0,85, ikinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri ise 0,50 ile 0,61 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Analizin başında tüm maddeler için ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,913’dur.

İletişim: