Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hacıömeroğlu, G., Bilgen, S. ve Tabuk, M. (2013). Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 85-96. doi: 10.15285/EBD.2013385568

Sorumlu Yazar: 
Güney Hacıömeroğlu
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen bulgular, uyarlanan ölçeğin 3 faktörden oluştuğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması kapsamında iç tutarlık katsayısı 0.796 olarak hesaplanmıştır. Alt faktörler için iç tutarlılık katsayısı sırasıyla 0.89, 0.89 ve 0.72 olarak hesaplanmıştır.