Bakım Verme Yükü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnci, H.F. (2006). Bakım verme yükü ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliği. (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: