Bakım Kültürü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gulsen, M., & Kutlu, A. (2021). Adaptation and validation of the Turkish version of the Caring Culture Survey. Journal of Nursing Management.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Gülşen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: