Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirbaş, H., İlhan-Özgür, İ., Doğan, Y. B. ve Canatan, A. (2014). Reliability and validity of the Turkish version of the Addiction Severity index in male alcohol dependents. Noropsikiyatri Arşivi, 51(3), 216-221. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6767

Sorumlu Yazar: 
Hatice Demirbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: