Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi-Çocukluk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diriöz, M., Alkın, T., Yemez, B., Eminağaoğlu, N. ve Onur, E. (2012). Ayrılma anksiyetesi belirtileri için yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Noropsikiyatri Arşivi, 49(1), 6-13. doi: 10.4274/npa.5955

Sorumlu Yazar: 
Meliha Diriöz
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmalarında, AAB-YKG’nin çocukluk ve yetişkinlik dönemi ayrılma
anksiyetesi hastalarını sağlıklılardan ayırt ettiği gözlenmiştir. Çocukluk ve yetişkinlik AABYKG’leri hem birbirleriyle hem de AABE, YAA, PASÖ-YB puanlarıyla yüksek, KDİ ile orta
düzeyde ve PBŞÖ ile düşük düzeyde korelasyon göstermiştir

Güvenirlik: 

r. Faktör analizi AAB-YKG’nin
çocukluk kısmının 3 ve yetişkinlik kısmının 2 faktörlü yapıya sahip olduğunu açığa
çıkarmıştır. AAB-YKG’nin orta düzeyde iç tutarlılık gösterdiği (Cronbach alfa değerleri:
çocukluk için 0,57, yetişkinlik için 0,59’dur), madde-toplam puan korelasyonlarının orta
düzeyde olduğu, test-tekrar test güvenirlikleri ve görüşmeciler arası tutarlılıklarının
(Cohen’s kappa) oldukça iyi olduğu saptanmıştır.

İletişim: