Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çolak, K., Başkaya, M., Aydın, Ş., Keleş, E., ve Baran, B. (2021). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 825-851. http://dx.doi.org/10.33711/yyuefd.938724

Sorumlu Yazar: 
Kerem Çolak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: