Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği (AGUTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. ve Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 383-392.

Sorumlu Yazar: 
Sevda KÜÇÜK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: