Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Adam-Karduz, F. F. ve Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 378-383.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu (güvenlik, yakınlık, kabul ve yardım) ve 21 maddeden oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 374.29, sd= 179, RMSEA= .063, CFI= .92, IFI= .92).

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları yakınlık alt ölçeği için .75, yardım alt ölçeği için .81 , kabul alt ölçeği için .77,
güvenlik alt ölçeği için .82, ölçeğin bütünü için .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları .38 ile .67 arasında sıralanmaktadır.

İletişim: