Arkadaş Kıskançlık Ölçeği (AKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akan, Y. (2019). Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 133-140. doi: 10.18506/anemon.506363

Sorumlu Yazar: 
Yunus Akan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: