Antrenör Sporcu İlişkisi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altıntaş, A., Kazak Çetinkalp, Z., Aşçı, H. (2012). Antrenör-Sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.

Sorumlu Yazar: 
Atahan Altıntaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: