Annelerin Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, N., Yazici, E., Dönmez, M., Noyan- Ahlatcıoğlu, E., Yavuzlar-Cıvan, H., Dülgeroğlu, D., & Yazici, A .(2017). Annelerin Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sakarya Tıp Dergisi,7(3), 138-144.

Sorumlu Yazar: 
Nazan Aydın
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda kalan 21 madde yeniden değerlendirildiğinde 4 faktörlü ve örneklemin %52.32sini açıklayan bir sonuç elde edildi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı tüm maddeler için 0.844 olarak bulunmuştur.

İletişim: