Anne İstihdam Suçluluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yüce-Selvi, Ü. & Kantaş, Ö. (2019). The psychometric evaluation of the maternal employment guilt scale: A development and validation study. İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 21(1), 28-52. doi: 10.4026/isguc.543449

Sorumlu Yazar: 
Ümran Yüce Selvi
Geçerlik: 

Anne İstihdam Suçluluğu Ölçeğinin çalışma kapsamında kullanılan diğer ölçekler ile olan korelasyonları göz önünde bulundurularak iyi düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenilebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cornbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur.

İletişim: