Anne Baba Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. 2000 Eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba tutumu ile çocukların, ergenlerin ve gençlerin akademik başarıları ve benlik algıları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ayşen Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Birinci boyuttaki Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .72, ikinci boyuttaki .76 ve üçüncü boyuttaki .82 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: