Anne-Baba İzleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karataş, H., Öztürk, C. (2011). Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi(12), 151-157.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Karataş
Geçerlik: 

On iki uzmanın değerlendirme puanları Kendall W analizi ile değerlendirilmiş, puanları arasında istatistiksel olarak farkın olmadığı (Kendall W=0.437, p=0.133) saptanarak, uzman puanlarının uyumlu olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık analizi , madde-alt ölçek toplam puan korelasyonu , test-tekrar-test

İletişim: