Anne-Baba Davranış Envanteri (Anne Baba Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erkan, S. (1997). Grup rehberliğinin anne – babaların çocuklarına yönelik davranışları ve çocuklarının sınav kaygısı düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Serdar Erkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: