Anlamlı İş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göçen, A. ve Terzi, R. (2019). Eğitim Örgütleri İçin Anlamlı İş Ölçeği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1487-1512.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet GÖÇEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: