Anlamlandırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuğsal, T. (2019). Anlamlandırma Teorisi ve Anlamlandırma Ölçeği geliştirme çalışması: Bireylerin çevrelerindeki davranışları, olayları, işaretleri ve farklılıkları anlamlandırma durumları. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17). 483-492. https://doi.org/10.29029/busbed.499888

Sorumlu Yazar: 
Türker Tuğsal
Geçerlik: 

Temel bileşenler analizi sonucunda 20 madde, ölçeği 5 faktör ve %66.186 varyans ile açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

0.897 olarak hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu göstermektedir.

İletişim: