Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mantar, A., Yemez, B. ve Alkın, T. (2010). Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(3), 225-34.

Sorumlu Yazar: 
Atıl Mantar
Geçerlik: 

Ölçek ADİ (r= 0.85) ile yüksek düzeyde, SKE (r= 0.68), BDE (r= 0.57) ve BDAÖ ile (r= 0.47) orta düzeyde korelasyon göstermiştir. Faktör analizinde
fiziksel, bilişsel ve toplumsal olmak üzere 3 faktörlü bir yapıya sahip olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

ADİ-3’ün yüksek bir iç
tutarlılık gösterdiği (Cronbach alfa= 0.93), ve test tekrar test güvenilirliğinin oldukça iyi olduğu saptanmıştır (r=
0.64, p<0.001).

İletişim: