Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürpınar, B. (2014). Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 405-412.

Sorumlu Yazar: 
Bahri Gürpınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: