Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 115-128.

Sorumlu Yazar: 
M. Yuksel Erdoğdu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: