Akran Mentorluğu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arkün-Kocadere, S. (2015). The development of a scale on assessing peer mentoring at the college level. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 23(4), 1-13. https://doi.org/10.1080/13611267.2015.1090283
Arkün-Kocadere, S. (2020). Öğrenenler Gözünden Karma Akran Mentorluğu: Uygulayıcılara Öneriler. S. Öngöz (Ed.), Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk (s. 175 – 188)

Sorumlu Yazar: 
Selay Arkün Kocadere
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: