Akıllı Telefon Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktay, S. (2018). A validity and reliability study of the Smartphone Self-Efficacy Scale. International Technology and Education Journal, 2(2), 11-18.

Sorumlu Yazar: 
Sayım AKTAY
Geçerlik: 

Geçerlik testleri

Güvenirlik: 

Güvenirlik testleri

İletişim: