Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Muharremoğlu, Z. D., & Erbaydar, N. P. (2021). Adaptation of Smartphone Addiction Inventory-Short Form to Turkish. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(1), 58-64. doi:10.5152/ADDICTA.2021.21012

Sorumlu Yazar: 
Zeynep DEVRAN MUHARREMOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: