Akıllı Tahtaların Etkileşim Özelliklerinin Kullanım Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatli, C., & Kilic, E. (2016). Interactive whiteboards: do teachers really use them interactively?. International Journal of Interactive Learning Environments, 24(7), 1439-1455. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2016.1016536

Sorumlu Yazar: 
Cemal TATLI
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik çalışmaları kapsamında uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach alfa (α) iç tutarlılık
katsayısı ise. 880 olarak hesaplanmıştır. Birinci alt faktörün güvenirliği .826, ikinci alt faktörün güvenirliği .819 ve üçüncü alt
faktörün güvenirliği ise .814 olarak bulunmuştur.

İletişim: