Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, Z., Dağtekin, G., Sağlan, R., Alaiye, M., Önsüz, M. F., Işıklı, B., Kılıç,F.S. ve Metintaş, S. (2018). Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği geçerlilik ve güvenilirliği. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi. 3(3):37-46

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Demirtaş
Geçerlik: 

Katılımcıların, ilacı doktorun
önerdiği şekil, miktar ve sürede kullanma
durumu sorgulandı. Bu soruya doğru cevap
verenler akılcı ilaç kullananlar olarak
tanımlandı. Testin geçerliliğinin
belirlenmesinde, uygun akılcı ilaç kullanımı
davranışı gösterenlerde ölçekten alınacak
puanın daha yüksek olacağı öngörüsünde
bulundu.

Güvenirlik: 

AİK ölçeğinin Cronbach’s alpha değeri 0.79 bulunmuştur.

İletişim: