Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, P. (2018). Akademisyen dijitalleşme ölçeği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Koç
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Ölçeğin faktör yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 15 madde ve üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin toplam iç tutarlık değeri 0,801 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin teknolojinin eğitimde kullanım boyutuna ilişkin Cronbach’s α değerinin 0,836, mesleki gelişimde teknoloji kullanımına ilişkin boyut için 0,709 ve sosyal yaşamda teknoloji kullanımında ise 0,700 olduğunu göstermiştir.

İletişim: