Akademik Yılmazlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kapıkıran, Ş. (2012). Validity and reliability of the Academic Resilience Scale in Turkish high school. Education, 132, 474-483.

Sorumlu Yazar: 
Şahin Kapıkıran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: