Akademik Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tümkaya, S. (2000). Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 128-133.

Sorumlu Yazar: 
Songül Tümkaya
Geçerlik: 

Güvenirliği ise iç tutarlılık katsayısı ve test-tekrar test güvenirliği hesaplanarak yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin olarak, yapı geçerliği, faktör analizi ve benzer ölçek geçerliği hesaplanmıştır

İletişim: