Akademik Etik Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevim, O. (2014). Akademik Etik Değerler Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(6), 943-957.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Sevim
Geçerlik: 

KMO değeri (0,843), çalışma grubu büyüklüğünün faktör analizi
için uygun olduğunu, Bartlett değerlerinin anlamlılığı da verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiklerini göstermektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değerinin 0,864, Spearman-Brown değerinin 0,849
ve Guttman değerinin 0,813 olduğu saptanmıştır.

İletişim: