Aile Stresörleri ile Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Özdemir-Kemahlı, P. ve Abdullayev, K. (2017, Kasım). Aile Stresörleri İle Başa çıkma Yöntemleri Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (ASBYÖ). 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (ISCER), Antalya, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Özdemir Kemahlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: