Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atabey, D. ve Tezel-Şahin, F. (2011). Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 793-804.

Sorumlu Yazar: 
Derya Atabey
Geçerlik: 

Kaiser-Mayer-Olkin örneklem değerinin 0,907 Bartlett
değerinin 5102,8 p=0,000<0,05 olduğu görülmektedir. KMO değerinin yüksek çıkması ve Barlett testinin p<0.05 çıkması faktör analizinin uygulanabilirliğini ve maddeler arası korelasyonun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

62 maddeden oluşan “Aile Öğretmen İletişim Ve İşbirliği Ölçeği”
nin güvenirlik katsayısı 0,982 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: