Aile Huzuru Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, P., & Bakiler E. (2021). Aile Huzuru Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 1881-1895. doi: 10.17755/esosder.870724

Sorumlu Yazar: 
Pınar Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: